Vestfold Geologiforening kan nås i flere fora. Vi har spredd oss ut i flere sosiale medier.

 

FB -Vestfold geologiforening

 

FB -Juniorsteinsamlerene i Vestfold

 

Instagram (hyperlink)

 

Leder for VGF og Juniorgruppa

Stig Larsen: Tlf: 92226433 eller mail stig.larsen@stoneman.no

Sekretær: Lillian Larsen: Tlf: 97796936 eller mail lillian.larsen@stoneman.no

 

 

Har du spørsmål om hva du har funnet?

Send et bilde på FB som melding eller som mail til stig.larsen@stoneman.no.

Du kan også ta dette med på medlemsmøtet i VGF.

 

Styret i VGF består av

:

Leder:Stig Larsen mobil: 92 22 64 33

Nestleder: Henrik Heyer, mobil 92 04 66 34

Sekretær: Lillian Larsen mobil 97 73 69 36

Kasserer: Paul Langensteiner mobil: 98 65 57 14

Styremedlem: Geir Skaret mobil: 41 40 84 14

Styremedlem: Thomas Thurum Rudquist mobil: 99 69 74 52

Vara 1: Knut Thuv Jørgensen mobil: 91 75 65 39

Vara 2: Glenn Næss

 

Johannes Axelsen er junior representant i styret.

 

Webmaster:

 

Lillian Larsen og Glenn næss

 

Radaksjonen:

 

Ansvarlig: Lillian Larsen. lillian.larsen@stoneman.no

Fotograf/medredaktør: Glenn Næss. glenn.nass@byggmax,no