Juniormøter:

 

29. august, onsdag

 

Kl. 18.00-19.30.

 

Tur

 

26. september, onsdag

 

Kl.18.00-19.30

 

31. oktober, onsdag

 

Kl.18.00-19.30

 

28. november, onsdag

 

Kl. 18.00-19.30

 

11. desember, tirsdag

 

Kl. 18.00

 

Julemøte på Skjee stua i Stokke

Adresse: Stokke Ravei 303

 

Stort gibort bord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Monica Ravn