Juniormøter

 

 

30. Januar, onsdag

 

Kl. 18.00-19.30 Gipsverksted med støp av dinotenner

 

Fossnes

 

27. Februar, onsdag

 

Kl. 18.00-19.30

 

Fossnes

 

27. Mars, onsdag

 

Kl. 18.00-19.30

 

Fossnes

 

24. April, onsdag

 

Kl. 18.00-19.30

 

Tur

 

29. Mai, onsdag

 

Kl. 18.00-19.30

 

Sommeravslutnig/tur

 

 

Ferie

 

 

28. August, onsdag

 

Kl. 18.00-19.30

 

Tur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Monica Ravn