Juniormøter:

 

28. November onsdag

 

Kl. 18.00-19.30.

 

Fossnes

 

11. desember, tirsdag

 

Kl. 18.00

 

Julemøte på Skjee stua i Stokke

Adresse: Stokke Ravei 303

 

Stort gibort bord

 

30. Januar, onsdag

 

Kl. 18.00-19.30

 

Fossnes

 

27. Februar, onsdag

 

Kl. 18.00-19.30

 

Fossnes

 

27. Mars, onsdag

 

Kl. 18.00-19.30

 

Fossnes

 

24. April, onsdag

 

Kl. 18.00-19.30

 

Tur

 

29. Mai, onsdag

 

Kl. 18.00-19.30

 

Sommeravslutnig/tur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Monica Ravn