Medlemsmøtene fra våren 2022

 


Vi håper vi kan friste med mange gode foredrag, og foredragsholdere. 


 


08. Mars 


Vi mingler fra kl 18.00

Møtestart: 18.30


Tema: ÅRSMØTE

Foredragsholder: 


Salg av rundstykker, te, brus og kaffe

Utlodning08. April 


Vi mingler fra kl 18.00

Møtestart: 18.30


Tema: 

Foredragsholder: 


Salg av rundstykker, brus, te og kaffe

Utlodning


10. Mai 


Vi mingler fra kl 17.30

Møtestart: 18.00


Foredragsholder: Håkon Dahle


https://www.mn.uio.no/astro/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/astronytt/2022/james-webb-norsk-forsker-er-blant-de-forste.html


Kan James Webb-teleskopet løse universets gåter ?


“Teleskoper lar oss se bakover i tiden, nesten helt til universets begynnelse. Første juledag 2021 ble et nytt romteleskop sendt opp i verdensrommet,

James Webb Space Telescope. Dette er større og mer følsomt enn sin forgjenger Hubble Space Telescope. Foredraget gir en oversikt over dagens

kunnskap om hvordan universet har utviklet seg fra starten fram til i dag.

Hva er det vi er ganske sikre på ? Hvilke deler av universets historie

har vi mindre sikker kunnskap om, og hvilke biter i dette puslespillet vil James Webb Space Telescope og andre planlagte nye teleskoper kunne fylle ut?


Og sist, men ikke minst, finnes det liv der ute? ”


Stort Gibort bord til juniorene.


Stor Utlodning med frukturv


13. September 


Vi mingler fra kl 18.00

Møtestart: 18.30


Tema: 

Foredragsholder:


Salg av rundstykker, te, brus og kaffe

Utlodning


11. Oktober 


Vi mingler fra kl 18.00

Møtestart: 18.30


Tema:

Foredragsholder:


Salg av rundstykker, te, brus og kaffe

Utlodning


08. November 


Vi mingler fra kl 18.00

Møtestart: 18.30


Tema: Sommerbesøk på museer i Europa

Foredragsholder: Stig Larsen


Salg av rundstykker, te, brus og kaffe

Utlodning


13. Desember 


Gløggservering fra kl 17.30

Møtestart: 18.00


Tema: 


Kaker og kaffe

stor utlodning og Gibort bord