Kontakt oss

Vestfold Geologiforening kan nås i flere fora. Vi har spredd oss ut i flere sosiale medier.

FB -Vestfold geologiforening

FB -Juniorsteinsamlerene i Vestfold

Instagram: de_steingaerne__VGF

Leder for VGF og Juniorgruppa

Stig Larsen: Tlf: 92226433 eller mail stig.larsen@stoneman.no
Lillian Larsen: Tlf: 97796936 eller mail lillian.larsen@stoneman.no

Har du spørsmål om hva du har funnet?

Send et bilde på FB som melding eller som mail til stig.larsen@stoneman.no.

Du kan også ta dette med på medlemsmøtet i VGF.

Styret i VGF består av:

Leder: Stig Larsen. Mobil: 92 22 64 33
Nestleder: Truls Warhuus Mobil: 45 44 73 71
Sekretær: Lillian Larsen. Mobil 97 79 69 36
Kasserer: Espen Wingaard Mobil: 90 62 81 14
Styremedlem: Carina Nordhus. Mobil: 97 78 54 61

Vara 1: Jacob Aakre. Mobil: 92 21 85 39
Vara 2: Andreas Karlsen Mobil: 41 39 99 44

Epost: vestfoldgeologi@gmail.com

Webmaster: Lillian Larsen 

Radaksjonen:
Ansvarlig: Lillian Larsen. lillian.larsen@stoneman.no

Fotograf/medredaktør: Stig Larsen