7: September KL: ??

Sted: Kommer senere

Adresse: Kommer senere

 

Årets tema er: Meteoritter, og spennender planer er under veis.

 

 

 

16 Mars: KL. 11.00 - 16.00

Sted: Biblioteket i Holmestrand

Adresse: Dr Graarudsplass 2, Holmestrand

 

Gratis Adgang

 

Vestfold Geologiforening skal i samarbeid med biblioteket i Holmestarnd arrangere steingal dag på biblioteket.

 

Det vil bli 7 foredrag i løpet av dagen.

 

Stig Larsen: Stein som hobby - Vestfold Geologiforening.

 

Henrik Heyer: Rasfare, Vulkaner og Rombeporfyr - Om landskap og fjellgrunn i Holmestrand

 

Stig Larsen: Mineralene i Holmestrand

 

Lars Nestaas: UV mineraler

 

Lene Liebe Deleth - Evolusjon og fossiler

 

Lene Liebe Delseth: Fossiler i kalkstein..

 

Stig Larsen: Presentasjon av Vestfold Geologiforening - Stein som hobby.

 

Vestfold Geologiforening vil ha utstilling av bergarter og mineraler på biblioteket i hele mars.

 

 

Foto: Trond Bergstrøm