7: September KL: ??

Sted: Tønsberg Bibliotek

Adresse: Storgata 16, 3126 Tønsberg


Årets tema er: Meteoritter, og spennender planer er under veis.
16 Mars: KL. 11.00 - 16.00

Sted: Biblioteket i Holmestrand

Adresse: Dr Graarudsplass 2, Holmestrand


Gratis Adgang


Vestfold Geologiforening skal i samarbeid med biblioteket i Holmestarnd arrangere steingal dag på biblioteket.


Det vil bli 7 foredrag i løpet av dagen.


Stig Larsen: Stein som hobby - Vestfold Geologiforening.


Henrik Heyer: Rasfare, Vulkaner og Rombeporfyr - Om landskap og fjellgrunn i Holmestrand


Stig Larsen: Mineralene i Holmestrand


Lars Nestaas: UV mineraler


Lene Liebe Deleth - Evolusjon og fossiler


Lene Liebe Delseth: Fossiler i kalkstein..


Stig Larsen: Presentasjon av Vestfold Geologiforening - Stein som hobby.


Vestfold Geologiforening vil ha utstilling av bergarter og mineraler på biblioteket i hele mars.Foto: Trond Bergstrøm