BLADET VESTFOLD STEIN.


Vestfold Geologiforening har nå endelig fått sin egen redaksjon!


Utgivelse av vårt eget medlemsblad: Vestfold Stein.Redaksjonen består av: Stig Larsen (idè maker),

                                       Lillian Larsen (redaktør ansvarlig)

                                       


Vi tar gjerne i mot stoff fra våre medlemmer også. Har du vært på en tur, funnet noe nytt eller bare har lyst til å dele en historie med oss? Send en mail til Lillian. lillian.larsen@stoneman.no

Bladet blir å ha faste innslag som; møteprogram til hovedforeningen og juniorgruppen, innmeldingsinformasjon, innkalling til årsmøte, samt en oppsummering av året som har gått. Vestfold Stein deles ut på foreningens møter eller du kan lese det her:


 

Privat tegning i gave til redaksjonen.