MØLEN OG BRUNLANES VULKAN

Foto: Gærd Næss

OM  MØLEN 

Geoparkens installasjon viser et utplukk av bergarter, samlet på Mølen, og som hver for seg har så tydelig preg at de forteller oss hvor de kommer fra reint geografisk. Eks.: Rombeporfyren RP13 Kleppan type, finnes bare i Holmestrand og Re, og har blitt plukket opp der og fraktet til Mølen med smeltevannselver og isbre på slutten av siste istid.

Steinene kommer fra steder spredt over det meste av øst-Norge. De er for det meste fraktet med to store isstrømmer, en ut Skiensvassdraget og Frierfjorden, og en ut Oslofjorden.

Slik har alle bergartene som er vist på installasjonen sin særegne historie, men har en ting felles: Alle ble samlet opp og avsatt på Mølen foran iskanten, under ei klimaforverring i avsmeltings-perioden, i tidsperioden Yngre Dryas, for 12500 år siden.


Tekst: Henrik HeyerBERGART UTSTILLING

FOTO: Roy LundeOM  BRUNLANES VULKAN

Det basaltlignende lavafjellet Saltstein ved Mølen er en del av lavaområdet som strekker seg inn til Skien via Porsgrunn. Det var her vulkanismen i Oslofeltet starta rundt overgangen mellom Karbontid og Perm for 300 mill. år siden. Her kan vi finne lagserier av basalt og basaltlignende lavaer med en tykkelse på minst 1500m. I mellom lavalagene ligger ofte metertykke lag av sammenpakket vulkanaske og lavagrus. Øvre del i lavastrømmene var ofte fulle av gassbobler som ble fanget under en snerk av krystallisert lava. I løpet av avkjølinga ble disse og alle sprekker fylt av varmt vann med mineralsalter som krystalliserte til calsitt. Derfor ser vi ofte hvite prikker og striper i det svarte fjellet. Trolig var det ei rekke av lave, flate vulkaner i dette området.

tekst: Henrik heyer

Foto: Roy Lunde

Foto: Roy Lunde