BERGARTER I VESTFOLD

BASALT

Klikk på pilene for å veksle, klikk på bildet for å vise større bildet.

ROMBEPORFYR

TRAKYTT

LARVIKITT

TØNSBERGITT

FOYAITT

NORDMARKITT

KJELLSÅSITT

EKERITT

SANDSTEIN

SLAMSTEIN

KONGLOMERAT

KALKSTEIN

IGNIMBRITT

TUFF

LARDALITT

LAPILLISTEIN

NEFELINSYENITT

RYOLITT

JASPIS

SKIFER

BREKSJE