OBS: 


Juniorsamlingene er flyttet til søndager!!07. April, Søndag


Kl. 12.00

Tur til Klaastad bruddet i Tjølling
28. April 


Tur til Tvedalen 


Kl.10.00 -
26 Mai, Søndag
23. Juni, Søndag


kl.16.00 - 17.30


Sommeravslutning

25. August, Søndag, 


Foto: Monica Ravn