Medlemsmøter:13. SeptemerVi mingler fra kl 18.00
Møtestart: 18.30


Foredragsholder: Henrik Heyer

Tema: Kalksteinen


Utlodning og salg av kaffe og rundstykker


11.Oktober


Vi mingler fra kl 18.00

Møtestart kl 18.30Foredragsholder: Knut Edvard Larsen

Tema: Klassiske mineraler og mineralforekomster i Fredriksvern (Stavern) 

og hvordan de ble oppdaget


Utlodning 


08. November


Vi mingler fra kl 18.00

Møtestart kl 18.30Foredragsholder: Stig Larsen

Tema: Sommerbesøk på museer i Europa


Utlodning og salg av kaffe og rundstykker


13. Desember


Vi mingler fra kl 17.30

Møtestart kl 18.00Foredragsholder: Jørn Hurum

Tema: Triceratopsen Roar og det nye museet i Oslo


Stort gibortbord og stor utlodning


Kaffe og kaker