Medlemsmøter:08. Mars


ÅRSMØTE


Vi mingler fra kl 18.00
Møtestart: 18.30


Foredragsholder: 

Tema: 


Utlodning og salg av kaffe og rundstykker


5.April


Vi mingler fra kl 18.00

Møtestart kl 18.30Foredragsholder: 

Tema: 


Utlodning 


10. Mai


Vi mingler fra kl 18.00

Møtestart kl 18.30


https://www.mn.uio.no/astro/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/astronytt/2022/james-webb-norsk-forsker-er-blant-de-forste.html


Foredragsholder: Håkon Dahle

Tema: Romfart


Stort gibortbord og stor utlodning


Kaffe og kaker